Ty pytasz - GlobPort odpowiada!

Jakich artykułów nie można przesyłać paczką za pośrednictwem DPD?

Pełna lista artykułów, których nie wolno przesyłać w paczkach znajdą Państwo w Regulaminie przewoźnika DPD Polska na stronie http://www.dpd.com.pl. Przypominamy że DPD – wykonawca usługi, ma prawo komisyjnie zniszczyć przesyłkę zawierającą niedozwolone przedmioty, które zagrażają innym przesyłkom lub pracownikom firmy DPD. Przewoźnik DPD Polska może odmówić przyjęcia paczki do usługi spedycyjnej lub może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli przesyłka zawiera towary zabronione w obrocie międzynarodowym.

Prosimy o nie umieszczanie w paczkach:

 • Towarów objętych akcyzą np.: alkohol, napoje alkoholowe, papierosy, tytoń, banderoli;
 • Farmaceutyków, leków na receptę, krwi oraz próbek medycznych;
 • Narkotyków oraz leków i środków psychotropowych, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • Żywności, która powinna być przechowywana w warunkach chłodniczych oraz/lub żywności z krótkim terminem ważności, przez co produkty spożywcze mogłaby się popsuć podczas transportu;
 • Rzeczy płynnych (np: produkty spożywcze w słoikach – miód, sok itp, chemiczne – szampony, płyny, farby, kleje, środki czystości), gdyż ulegając rozlaniu podczas transportu mogą nie tylko uszkodzić Państwa przesyłkę ale i sąsiadujące. Uszkodzenie przesyłki sąsiadującej może wiązać się z dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zniszczenia mienia;
 • Towarów niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub ich mieniu, w tym w szczególności: materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub radioaktywnych substancji żrących lub cuchnących, broni i jej części oraz amunicji;
 • Żywych roślin i zwierząt;
 • Zwłok, szczątków ludzkich i zwierzęcych;
 • Dzieł sztuki, antyków, kamieni i metali szlachetnych w jakiejkolwiek postaci lub formie, walut, zbywalnych papierów wartościowych, certyfikatów i jakichkolwiek innych walorów zbywalnych;
 • Kart kredytowych i płatniczych oraz paszportów;
 • Biżuterii i zegarków – złotych, srebrnych itp.;
 • Naturalnych futer, skóry oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Napinaczy pasów bezpieczeństwa, tablic rejestracyjnych oraz poduszek powietrznych;
 • Publikacji i materiałów audiowizualnych zabronionych przez prawo np: pornografia;
 • Kamizelek kuloodpornych;
 • Przedmiotów, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
 • Przedmiotów, w przypadku których nie ma sporządzonej deklaracji celne, a jest ona wymagana przez przepisy celne.

Dodatkowe informacje:

 • Prosimy o niewysyłane paczek, gdzie na opakowaniu lub w widocznej części zawartości, znajdują się napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • Prosimy o niewysyłanie paczek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi spedycyjnej i dokonania przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 • Prosimy o niewysyłanie paczek, których opakowanie może zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez klienta tych zasad, może zapłacić on karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej z tytułu przewozu przesyłki. Zapłata kary nie pozbawia DPD prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.