Ty pytasz - GlobPort odpowiada!

Co oznaczają poszczególne statusy zamówienia?

Nowe – zamówienie wpłynęło do systemu GlobPort, ale nie jest opłacone.

W edycji – klient naniósł zmiany w zamówieniu.

Zapłacone – płatność i dane w zamówieniu oczekują na weryfikację.

Zweryfikowane – płatność i dane w zamówieniu zostały zweryfikowane, zlecenie będzie przekazane do realizacji przez przewoźnika na wybrany dzień.

Wysłane do kuriera – zamówienie zostało przekazane do przewoźnika i oczekuje na przypisanie numeru listu przewozowego, z jakim będzie realizowane.

Kurier przyjął – zamówienie otrzymało numer listu przewozowego i jest przyjęte przez przewoźnika do realizacji na wybrany dzień.

Dostarczone – paczka została doręczona do odbiorcy.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.