Aktualności

Blue Monday – promocja! 15/01/2018

Dziś przypada Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Został on wyznaczony na podstawie takich czynników jak: pogoda (krótki dzień), porzucenie noworocznych postanowień (słomiany zapał) czy finanse (mniej więcej tego dnia przychodzą informacje o zadłużeniu po świątecznych zakupach). No i do tego poniedziałek. Żeby nie było tak strasznie to spieszymy was poinformować że termin ten to nic innego jak slogan marketingowy użyty pierwszy raz w 2004 roku przez pewne biuro podróży, a później dołożono do tego filozofię i obliczenia.
Jeżeli mimo to dotknął was Blue Monday to mamy dla was na pocieszenie rabat 5% na standardową paczkę do wykorzystania tylko do końca dnia.

KOD PROMOCYJNY: MGHX5C6FQ6

Regulamin „Promocji Blue Monday 5%”:
1. Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu www.globport.com firma BritPort Marcin Ficner z siedzibą przy ulicy Elektronowej 6/316, 94-103 Łódź.
2. Promocja obowiązuje dla osób które dokonały zamówienia wypełniając formularz na stronie https://globport.com/pl/order/step-1 i w kroku 6 podały prawidłowy kod rabatowy  MGHX5C6FQ6
3. W przypadku gdy zamawiającemu w kroku 6 po podaniu prawidłowego kodu rabatowego nie zostanie naliczona cena promocyjna proszony jest o nie dokonywanie opłaty, a skontaktowanie się z biurem organizatora wysyłając na adres email info@globport.com zrzut ekranu potwierdzający prawidłowo wpisany kod rabatowy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez składającego zamówienie błędnego kodu rabatowego bądź nie ukończenia składania zamówienia (zamówienie niekompletne).
5. Promocja obowiązuje tylko dla zleceń, które zostały złożone i opłacone po ogłoszeniu promocji do 15/01/2018 do 23:59:59 czasu polskiego.
6. Przez opłacenie zlecenia organizator rozumie dokonanie płatności online kartą lub z konta PayPal lub przysłanie potwierdzenia dokonania przelewu bankowego w postaci potwierdzenia elektronicznego.
7. Zlecenia które zostały złożone, ale nie opłacone do 23:59:59 czasu polskiego dnia 15/01/2018 będą anulowanie, co uniemożliwi skorzystanie z promocji.
8. Dla zleceń złożonych i opłaconych nie mogą być edytowane ich dane, a w szczególności adres nadania lub odbioru lub data nadania paczki.
9. Rabat dotyczy kosztu paczki standardowej i nie uwzględnia dopłat za np. zwiększone ubezpieczenie czy przekroczenie deklarowanej wagi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej www.globport.com
11. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.
12. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

Aktualności

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.